• آقای اسماعیلی متن شما در حال ترجمه می باشد. 96.9.20
  • خانم ادریسی متن شما در حال ترجمه می باشد. 96.9.20
  • خانم شریف پور متن شما در حال ترجمه می باشد. 96.9.20
  • آقای شناسا متن شما در حال ترجمه می باشد. 96.9.20
  • خانم دهقانی متن شما در حال ترجمه می باشد .96.9.20
  • آقای ارشادی متن شما در حال ترجمه می باشد. 96.9.20
 
 

عنوان خبر : Rocket lands standing up
تاریخ :25 مهر ,1396 10:48 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : This news is from Tokyo
تاریخ :24 مهر ,1396 9:50 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : عدل
تاریخ :24 مهر ,1396 9:45 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : پرنده ای به رسالت مبعوث شد
تاریخ :23 مهر ,1396 11:35 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : هیچ کلمه ای در زبان انگلیسی، هم قافیه ی کلمه ی month نیست !
تاریخ :21 مهر ,1396 7:42 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : از وسط برو
تاریخ :20 مهر ,1396 9:46 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ‏پل
تاریخ :19 مهر ,1396 10:30 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ‏لاشخور
تاریخ :18 مهر ,1396 10:02 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : سفر کوتاه!
تاریخ :17 مهر ,1396 10:58 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : برم یا نرم؟
تاریخ :16 مهر ,1396 8:31 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : بی تفاوت
تاریخ :15 مهر ,1396 10:10 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : فضیلت روز جمعه و غسل آن
تاریخ :14 مهر ,1396 10:10 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : زندگی در یک شوخی احمقانه
تاریخ :13 مهر ,1396 9:51 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : آخرین سفر کشتی خیالی
تاریخ :12 مهر ,1396 9:07 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مرکز ترجمه STC
تاریخ :11 مهر ,1396 9:09 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مرکز ترجمه STC
تاریخ :11 مهر ,1396 9:08 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : فشار قبر
تاریخ :11 مهر ,1396 9:06 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : خواهش دعا
تاریخ :10 مهر ,1396 8:37 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : آشنایی با واقعه عاشورا
تاریخ :9 مهر ,1396 9:18 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : تاسوعا؛ روز آمادگی برای شهادت
تاریخ :8 مهر ,1396 8:46 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : روز هشتم محرم در كربلا چه گذشت؟
تاریخ :7 مهر ,1396 8:16 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : اردواج در اسلام
تاریخ :6 مهر ,1396 9:17 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : دهلیز
تاریخ :5 مهر ,1396 10:27 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : آتش زردشت
تاریخ :4 مهر ,1396 11:18 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : چنار
تاریخ :3 مهر ,1396 10:49 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : عدل
تاریخ :2 مهر ,1396 12:29 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : تهمت
تاریخ :1 مهر ,1396 11:34 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ثناگویی امیر دزدان...
تاریخ :31 شهريور ,1396 11:45 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : زاهد
تاریخ :30 شهريور ,1396 1:50 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : شکر نعمت
تاریخ :29 شهريور ,1396 10:22 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : بازی زندگی
تاریخ :28 شهريور ,1396 11:55 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : توکل...
تاریخ :27 شهريور ,1396 11:32 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : نظر گاندی در مورد هفت چیزی که بدون هفت چیز دیگر خطرناک هستند:
تاریخ :26 شهريور ,1396 9:31 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : اندوه
تاریخ :25 شهريور ,1396 9:40 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : کی به کیه؟!!
تاریخ :24 شهريور ,1396 9:12 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : حق مادر
تاریخ :23 شهريور ,1396 9:22 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : زندگی یعنی :
تاریخ :22 شهريور ,1396 9:13 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : نمی توانیم به آرزویی که نداریم پشت کنیم
تاریخ :21 شهريور ,1396 9:59 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : Horsemeat Helicopter
تاریخ :20 شهريور ,1396 11:19 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : زندگی‌نامه امام موسی كاظم علیه السلام:
تاریخ :20 شهريور ,1396 10:59 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : کسادی بازار
تاریخ :19 شهريور ,1396 10:56 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : در غدیر خم چه اتفاقی افتاد؟
تاریخ :18 شهريور ,1396 10:09 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : دوشس و جواهر فروش
تاریخ :17 شهريور ,1396 10:31 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : وقتى سکوت مى آید حتى یک فکر نیز برجاى نمى ماند
تاریخ :16 شهريور ,1396 9:08 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : زندگینامه امام هادی (ع)
تاریخ :15 شهريور ,1396 12:10 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : آن کیست که دل نهاد و فارغ بنشست
تاریخ :14 شهريور ,1396 9:42 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : نمی توانیم به آرزویی که نداریم پشت کنیم ! در این صورت فقط سردرگم هستیم.
تاریخ :13 شهريور ,1396 1:19 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : جملاتی ماندگار از سهراب:
تاریخ :12 شهريور ,1396 1:26 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : زشت ترین زن دنیا
تاریخ :11 شهريور ,1396 10:24 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : همه چیز درباره عید قربان ؟
تاریخ :10 شهريور ,1396 9:14 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : اگر توانم باشد که یک دل را از شکستن باز دارم
تاریخ :9 شهريور ,1396 11:14 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : 10نکته بسیار آموزنده از ژاپنی ها
تاریخ :8 شهريور ,1396 10:01 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : سخنانی از امام محمد باقر علیه السلام
تاریخ :7 شهريور ,1396 9:29 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : نظر گاندی در مورد هفت چیزی که بدون هفت چیز دیگر خطرناک هستند:
تاریخ :6 شهريور ,1396 9:56 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : آنگاه که غرور کسی را له می کنی،
تاریخ :5 شهريور ,1396 9:34 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : داستان کوتاه گل‌کلم‌سبز
تاریخ :4 شهريور ,1396 9:29 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ششمین دختر
تاریخ :3 شهريور ,1396 11:41 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : جمع کن کاسه کوزه تو
تاریخ :2 شهريور ,1396 10:41 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : پیوند نور با نور
تاریخ :1 شهريور ,1396 11:39 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مدیرو شاگرد ویک سوال
تاریخ :31 مرداد ,1396 10:09 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : هاچیکو
تاریخ :30 مرداد ,1396 12:23 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : داستان گفتگو با خدا
تاریخ :29 مرداد ,1396 10:30 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : چرا قدرتم کم شده
تاریخ :28 مرداد ,1396 9:35 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : چشمان
تاریخ :27 مرداد ,1396 9:20 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : بابا داشت روزنامه میخوند
تاریخ :26 مرداد ,1396 10:31 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : قرص سر درد
تاریخ :25 مرداد ,1396 9:50 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مقام از خود ممنون:
تاریخ :24 مرداد ,1396 10:20 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : رنج یا موهبت
تاریخ :23 مرداد ,1396 9:57 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : قهوه درس اخلاق
تاریخ :22 مرداد ,1396 8:56 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : داستان گرگ و الاغ
تاریخ :21 مرداد ,1396 9:03 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : صفحه‌ی‌ حوادث‌
تاریخ :20 مرداد ,1396 10:46 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : جمع کن کاسه کوزه تو
تاریخ :19 مرداد ,1396 10:02 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : روباه و گنجشک
تاریخ :18 مرداد ,1396 10:34 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : نقاط زندگی
تاریخ :17 مرداد ,1396 10:03 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مکالمه در رستوران
تاریخ :16 مرداد ,1396 9:55 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : شش راه برای قدم برداشتن به سوی آینده ای بهتر
تاریخ :15 مرداد ,1396 10:03 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : همدلی با پناهندگان
تاریخ :14 مرداد ,1396 10:39 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : داستان دختر فداکار
تاریخ :13 مرداد ,1396 5:12 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : زندگینامه امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام)
تاریخ :12 مرداد ,1396 9:03 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : وقتی 15 سالت بود و من بهت گفتم
تاریخ :11 مرداد ,1396 10:43 ق.ظ
 بیشتر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 

ورود کاربران

نام کاربری
رمز عبور

 
عبارت درون کادر

کلیه حقوق این سایت برای مرکز ترجمه STC محفوظ است