• آقای اسماعیلی متن شما در حال ترجمه می باشد. 96.9.20
  • خانم ادریسی متن شما در حال ترجمه می باشد. 96.9.20
  • خانم شریف پور متن شما در حال ترجمه می باشد. 96.9.20
  • آقای شناسا متن شما در حال ترجمه می باشد. 96.9.20
  • خانم دهقانی متن شما در حال ترجمه می باشد .96.9.20
  • آقای ارشادی متن شما در حال ترجمه می باشد. 96.9.20
 
 

عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی پزشکی ، مهندسی و ISI
تاریخ :29 ارديبهشت ,1396 7:38 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : Love and Time
تاریخ :28 ارديبهشت ,1396 8:08 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی رشته مهندسی الکترونیک
تاریخ :28 ارديبهشت ,1396 8:00 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست
تاریخ :27 ارديبهشت ,1396 10:34 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی رشته مهندسی معماری
تاریخ :27 ارديبهشت ,1396 10:32 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : با اولین فیش حقوق‌تان برای زمان بازنشستگی پول ذخیره کنید.
تاریخ :26 ارديبهشت ,1396 8:51 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی رشته تربیت بدنی
تاریخ :26 ارديبهشت ,1396 8:47 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه قرارداد و پروژه های مهندسی
تاریخ :25 ارديبهشت ,1396 8:43 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : صدا کن مرا
تاریخ :25 ارديبهشت ,1396 8:41 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ایده های پر از تعصب
تاریخ :24 ارديبهشت ,1396 9:11 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی رشته حقوق
تاریخ :24 ارديبهشت ,1396 9:05 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی و مهندسی
تاریخ :23 ارديبهشت ,1396 8:41 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : خدایا با من حرف بزن.و پرنده ای شروع به آواز خواندن کرد
تاریخ :23 ارديبهشت ,1396 8:40 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : فلورانس نایتینگل
تاریخ :22 ارديبهشت ,1396 8:54 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه رزومه
تاریخ :22 ارديبهشت ,1396 8:51 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه پزشکی و ترجمه مهندسی
تاریخ :21 ارديبهشت ,1396 10:12 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : چقدر شايسته ايم؟
تاریخ :21 ارديبهشت ,1396 10:11 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : داستان کوهستان با ترجمه انگلیسی
تاریخ :20 ارديبهشت ,1396 8:34 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه و ویرایش مقالات تخصصی رشته های مهندسی
تاریخ :20 ارديبهشت ,1396 8:27 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مری یک دختر انگلیسی بود اما در رم زندگی می کرد.
تاریخ :19 ارديبهشت ,1396 8:45 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی ISI
تاریخ :19 ارديبهشت ,1396 8:41 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : "سرنوشت خود مشخص خواهد کرد".
تاریخ :18 ارديبهشت ,1396 8:44 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی مقالات رشته مهندسی شیمی
تاریخ :18 ارديبهشت ,1396 8:41 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مرد جوانی از سقراط رمز موفقیت را پرسید
تاریخ :17 ارديبهشت ,1396 8:46 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی رشته پزشکی و رشته شیمی
تاریخ :17 ارديبهشت ,1396 8:40 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : وقتی 15 سالت بود و من بهت گفتم
تاریخ :16 ارديبهشت ,1396 9:21 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی رشته مهندسی مکانیک
تاریخ :16 ارديبهشت ,1396 9:09 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : دوست داشتن در مقابل استفاده كردن
تاریخ :15 ارديبهشت ,1396 9:38 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی رشته مهندسی برق و الکترونیک
تاریخ :15 ارديبهشت ,1396 9:33 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : بالاترین درجه عقل، خودشناسی است.
تاریخ :14 ارديبهشت ,1396 9:31 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی زشته های مهندسی و پزشکی
تاریخ :14 ارديبهشت ,1396 9:28 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی رشته مدیریت
تاریخ :13 ارديبهشت ,1396 8:35 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : پنجشنبه مقدس
تاریخ :13 ارديبهشت ,1396 8:34 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : موفقیت و سقراط
تاریخ :12 ارديبهشت ,1396 10:00 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه دانشجویی و ترجمه دانشگاهی
تاریخ :12 ارديبهشت ,1396 9:57 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات پزشکی و ترجمه مقالات عمرانی
تاریخ :11 ارديبهشت ,1396 9:14 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : 60 سخـن حکیـمانه از بـزرگان
تاریخ :11 ارديبهشت ,1396 9:12 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : بيل به وي گفت: ديگه چي مي‌خواهي؟
تاریخ :10 ارديبهشت ,1396 12:35 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه کتاب و ترجمه مقالات تخصصی
تاریخ :9 ارديبهشت ,1396 10:39 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ایده های پر از تعصب!!!
تاریخ :9 ارديبهشت ,1396 10:37 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : آن ره که من آمدم کدامست ای دل
تاریخ :8 ارديبهشت ,1396 9:08 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی پزشکی و مهندسی
تاریخ :8 ارديبهشت ,1396 9:05 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه پروژه های مهندسی شرکتها
تاریخ :7 ارديبهشت ,1396 10:25 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران / کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران
تاریخ :7 ارديبهشت ,1396 10:21 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : شب تاریك و بیم موج و گردابى چنین هایل
تاریخ :6 ارديبهشت ,1396 9:53 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه قرارداد های شرکتها
تاریخ :6 ارديبهشت ,1396 9:49 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : طایر قدسم و از دام جهان برخیزم
تاریخ :5 ارديبهشت ,1396 11:19 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : اگر آن ترک شیرازی بـه دسـت آرد دل ما را
تاریخ :4 ارديبهشت ,1396 10:48 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه و ویرایش مقالات تخصصی و ISI
تاریخ :3 ارديبهشت ,1396 8:52 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه غزل حافظ به انگلیسی
تاریخ :2 ارديبهشت ,1396 10:47 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه و ویرایش متون دانشجویی
تاریخ :1 ارديبهشت ,1396 7:23 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : (پروردگارا) مرا از دست آن کس رها کن که حقیقت را نمی گوید
تاریخ :1 ارديبهشت ,1396 7:22 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی رشته علوم انسانی
تاریخ :31 فروردين ,1396 11:01 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : اگه از ياد تو رفتم… اگه از ياد تو رفتم اگه رفتي
تاریخ :31 فروردين ,1396 10:59 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی رشته مدیریت
تاریخ :30 فروردين ,1396 9:04 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : از دنیای شما سه چیز را دوست دارم
تاریخ :30 فروردين ,1396 9:01 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : جملات روزمره به زبان روسی
تاریخ :29 فروردين ,1396 8:39 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه وبسایت - بروشور - کاتالوگ
تاریخ :28 فروردين ,1396 9:11 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : من هرگز كفش اندازه پاهام پيدا نميكنم
تاریخ :28 فروردين ,1396 9:06 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : داستان شنل قرمزی به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی
تاریخ :27 فروردين ,1396 8:46 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی رشته پزشکی
تاریخ :27 فروردين ,1396 8:42 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی رشته مهندسی عمران
تاریخ :26 فروردين ,1396 8:27 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : یه دوست، فردی هست که آهنگ قلبت رو می دونه
تاریخ :26 فروردين ,1396 8:24 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات و ترجمه متون دانشجویی و دانشگاهی
تاریخ :25 فروردين ,1396 9:06 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : آقای جونز چند روز تعطیل در پیش داشت ، پس با خود گفت
تاریخ :25 فروردين ,1396 9:03 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : جان با مادرش در یک خانه‌ی تقریبا بزرگی زندگی می‌کرد،
تاریخ :24 فروردين ,1396 10:20 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : به تعدادی مترجم کاملا حرفه ای و تخصصی فارسی به انگلیسی نیازمندیم
تاریخ :24 فروردين ,1396 10:15 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه و ویرایش مقالات تخصصی و ISI
تاریخ :24 فروردين ,1396 10:14 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : داستان چوپان دروغ‌گو (انگلیسی - فارسی)
تاریخ :23 فروردين ,1396 8:49 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی مقالات ISI
تاریخ :23 فروردين ,1396 8:45 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : استخدام مترجم
تاریخ :23 فروردين ,1396 8:44 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : استخدام مترجم کاملا حرفه ای فارسی به انگلیسی (غیر حضوری )
تاریخ :22 فروردين ,1396 10:26 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات و ترجمه پروژه های دانشجویی
تاریخ :22 فروردين ,1396 10:23 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : داستان انگلیسی عشق و زمان
تاریخ :22 فروردين ,1396 10:19 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی متون و مقالات دانشجویی و دانشگاهی
تاریخ :21 فروردين ,1396 8:35 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : به تعدادی مترجم حرفه ای و تخصصی فارسی به انگلیسی غیر حضوری نیازمند است
تاریخ :21 فروردين ,1396 8:34 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : السلام علیک یا علی بن ابی طالب (ع)
تاریخ :21 فروردين ,1396 8:24 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : داستان سرباز باهوش ( فارسی و انگلیسی )
تاریخ :20 فروردين ,1396 8:15 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : استخدام مترجم کاملا حرفه ای (غیر حضوری )
تاریخ :20 فروردين ,1396 8:10 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی مهندسی و پزشکی
تاریخ :20 فروردين ,1396 8:09 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : اگه از یاد تو رفتم… اگه از یاد تو رفتم اگه رفتی تو زدستم اگه یاد دیگرونی
تاریخ :19 فروردين ,1396 9:12 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات دانشجویی,ترجمه مقالات تخصصی,ترجمه متون دانشجویی
تاریخ :19 فروردين ,1396 9:08 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : استخدام مترجم کاملا حرفه ای و تخصص کامل در ترجمه (غیر حضوری )
تاریخ :19 فروردين ,1396 9:06 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : دو پيرمرد با شخصيت در يك خيابان آرام در پاريس زندگي مي‌كردند
تاریخ :18 فروردين ,1396 10:06 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات پزشکی و مهندسی ، ترجمه پروژه های مهندسی
تاریخ :18 فروردين ,1396 9:59 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : استخدام مترجم حرفه ای (غیر حضوری )
تاریخ :18 فروردين ,1396 9:57 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی و ISI و ترجمه متون دانشجویی
تاریخ :17 فروردين ,1396 9:26 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : در اینجا به مکالمه زبان انگلیسی در یک مغازه و هنگام خرید می پردازیم:
تاریخ :17 فروردين ,1396 9:25 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه متون و مقالات دانشجویی و دانشگاهی
تاریخ :16 فروردين ,1396 8:34 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : دو سرباز در يك پادگان بودند
تاریخ :16 فروردين ,1396 8:32 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات دانشجویی
تاریخ :15 فروردين ,1396 8:38 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی
تاریخ :15 فروردين ,1396 8:36 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات دانشگاهی و تخصصی
تاریخ :14 فروردين ,1396 8:57 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : گربه و زنگوله
تاریخ :14 فروردين ,1396 8:56 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه و ویرایش مقالات تخصصی و دانشجویی
تاریخ :13 فروردين ,1396 9:48 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : جان با مادرش در یک خانه‌ی تقریبا بزرگی زندگی می‌کرد
تاریخ :13 فروردين ,1396 9:46 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات دانشگاهی و دانشجویی و پزشکی
تاریخ :12 فروردين ,1396 12:22 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : خروس، اردک و پری دریایی
تاریخ :12 فروردين ,1396 12:20 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه پروژه های مهندسی شرکتها
تاریخ :11 فروردين ,1396 10:47 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : جک و لوبیای سحرآمیز
تاریخ :11 فروردين ,1396 10:46 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی مقالات و ترجمه متون دانشجویی و دانشگاهی
تاریخ :10 فروردين ,1396 8:29 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : جوجه اردک زشت
تاریخ :10 فروردين ,1396 8:27 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی isi و ویرایش مقالات تخصصی
تاریخ :9 فروردين ,1396 9:41 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : توده های مرتعش زنبور
تاریخ :9 فروردين ,1396 9:39 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی و متون دانشگاهی
تاریخ :8 فروردين ,1396 9:18 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : خانم جوانی در سالن انتظار فرودگاهی بزرگ منتظر اعلام برای سوار شدن به هواپیما بود..
تاریخ :8 فروردين ,1396 9:17 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه فرانسوی به فارسی
تاریخ :7 فروردين ,1396 9:36 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : عشق بدون مرز
تاریخ :7 فروردين ,1396 9:33 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات مهندسی و دانشجویی و پزشکی و ISI
تاریخ :6 فروردين ,1396 9:13 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : دو پيرمرد با شخصيت در يك خيابان آرام در پاريس زندگي مي‌كردند
تاریخ :6 فروردين ,1396 9:11 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات مهندسی و دانشجویی و پزشکی
تاریخ :5 فروردين ,1396 10:24 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : اسحاق نیوتن
تاریخ :5 فروردين ,1396 10:21 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه و ویرایش مقالات تخصصی پزشکی
تاریخ :4 فروردين ,1396 9:18 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : عاشقانه همراه من گام بردار
تاریخ :4 فروردين ,1396 9:17 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه کتاب و سایت
تاریخ :3 فروردين ,1396 5:01 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : عذاب شکست
تاریخ :3 فروردين ,1396 4:59 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی و دانشگاهی
تاریخ :2 فروردين ,1396 1:30 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : کتابخانه‌ی مخفی
تاریخ :2 فروردين ,1396 1:29 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی
تاریخ :1 فروردين ,1396 8:58 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : فلیکس بی‌باک
تاریخ :1 فروردين ,1396 8:57 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه انگلیسی به فارسی ،ترجمه فارسی به انگلیسی
تاریخ :30 اسفند ,1395 10:19 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : تفسیر دعای تحویل سال نو 96 :
تاریخ :30 اسفند ,1395 10:17 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه و ویرایش متون دانشجویی و تخصصی
تاریخ :29 اسفند ,1395 9:37 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : زندگینامه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
تاریخ :29 اسفند ,1395 9:35 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه فارسی به انگلیسی
تاریخ :28 اسفند ,1395 8:37 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : حقوق ربات‌ها
تاریخ :28 اسفند ,1395 8:36 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه انگلیسی به فارسی
تاریخ :27 اسفند ,1395 8:33 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : هدايايي براي مادر
تاریخ :27 اسفند ,1395 8:32 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه پروژه های مهندسی شرکتها
تاریخ :26 اسفند ,1395 10:19 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : بردگی کودکان
تاریخ :26 اسفند ,1395 10:18 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه متون دانشگاهی و مقالات تخصصی
تاریخ :25 اسفند ,1395 8:43 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ناجی مادران
تاریخ :25 اسفند ,1395 8:39 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مرکز ترجمه STC به تعدادی مترجم حرفه ای و تخصصی فارسی به انگلیسی غیر حضوری نیازمند است
تاریخ :24 اسفند ,1395 8:45 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه و تدوین کتاب
تاریخ :24 اسفند ,1395 8:45 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : موفقیت یعنی ۹۹ درصد شکست
تاریخ :24 اسفند ,1395 8:43 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی مقالات و کتب و متون دانشگاهی
تاریخ :23 اسفند ,1395 9:15 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : به تعدادی مترجم حرفه ای و تخصصی فارسی به انگلیسی غیر حضوری نیازمند است
تاریخ :23 اسفند ,1395 9:13 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : درون حصار
تاریخ :23 اسفند ,1395 9:12 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : بازگردانده شدن آثار تاریخی ایران از آلمان
تاریخ :23 اسفند ,1395 8:58 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : به تعدادی مترجم حرفه ای و تخصصی فارسی به انگلیسی غیر حضوری نیازمند است
تاریخ :22 اسفند ,1395 10:13 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه وبسایت - بروشور - کاتالوگ
تاریخ :22 اسفند ,1395 10:09 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : حمله موجودات فضایی
تاریخ :22 اسفند ,1395 10:07 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : آیا انسان می‌تواند تغییر کند؟
تاریخ :21 اسفند ,1395 9:36 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه و ویرایش متون دانشجویی
تاریخ :21 اسفند ,1395 9:32 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مرکز ترجمه STC به تعدادی مترجم حرفه ای و تخصصی فارسی به انگلیسی غیر حضوری نیازمند است
تاریخ :21 اسفند ,1395 9:31 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی پزشکی ، مهندسی و ISI
تاریخ :20 اسفند ,1395 9:37 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : زندگی یا مرگ؟
تاریخ :20 اسفند ,1395 9:33 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : آستینهایت را بالا بزن
تاریخ :19 اسفند ,1395 5:50 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : انسانی شریف یا یک دزد دریای
تاریخ :18 اسفند ,1395 12:06 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : می خواستم عملکردم را بسنجم ( با ترجمه)
تاریخ :17 اسفند ,1395 8:42 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : پروانه و پيله كرم ابريشم
تاریخ :16 اسفند ,1395 8:31 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مقصد زندگی (با ترجمه)
تاریخ :15 اسفند ,1395 8:25 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : زمانی ،پسربچه ای بود که رفتار بدی داشت
تاریخ :14 اسفند ,1395 11:14 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : يكي از پاهاي هري از ديگري بزرگ تر بود
تاریخ :13 اسفند ,1395 8:33 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : زندگینامه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
تاریخ :11 اسفند ,1395 11:52 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : گفتگو با خدا اثر رابیندرانات تاگور
تاریخ :10 اسفند ,1395 8:51 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : راز سکه‌ی گم‌شده
تاریخ :9 اسفند ,1395 8:27 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : نا خدای هوشیار یک کشتی کوچک مجبور بود
تاریخ :8 اسفند ,1395 9:41 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : عبارات و اصطلاحات آلمانی
تاریخ :7 اسفند ,1395 9:22 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : سه شعر از نصرت اله مسعودی و برگردان به آلمانی از پرستو ارستو
تاریخ :6 اسفند ,1395 11:48 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : روز مهندس بر مهندسین عزیز هم میهنی مبارک
تاریخ :5 اسفند ,1395 9:22 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : زندگی یک فرصت است, ازش استفاده کن
تاریخ :5 اسفند ,1395 9:20 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : داستان کابینت سنگین ( فارسی و انگلیسی )
تاریخ :4 اسفند ,1395 11:03 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : چگونه آیفون یا گوشی اندرویدی خود را ماهواره‌ای کنیم؟
تاریخ :4 اسفند ,1395 8:49 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : من فقط داشتم عملكردم را ميسنجيدم
تاریخ :3 اسفند ,1395 10:59 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : سرنوشت
تاریخ :2 اسفند ,1395 8:18 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه‌ی داستان کوتاه انگلیسی بالشت سخنگو
تاریخ :1 اسفند ,1395 9:13 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : کتابخانه‌ی مخفی
تاریخ :30 بهمن ,1395 9:12 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : جوجه اردک زشت
تاریخ :29 بهمن ,1395 9:47 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : داستان كوتاه "شوخی كوچولو" اثر چخوف
تاریخ :28 بهمن ,1395 4:23 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : غرش روفوس
تاریخ :27 بهمن ,1395 9:26 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : جوانان انگلیسی با بدهی فزاینده روبرو هستند
تاریخ :27 بهمن ,1395 8:11 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : اصطلاح و عبارات و تکیه کلامهای عامیانه و رایج زبان انگلیسی
تاریخ :26 بهمن ,1395 9:04 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مری یک دختر انگلیسی بود
تاریخ :25 بهمن ,1395 11:49 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : دوست داشتن در مقابل استفاده كردن
تاریخ :24 بهمن ,1395 1:42 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : EAGLES IN A STORM
تاریخ :23 بهمن ,1395 9:53 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : 22بهمن روز پيروزي انقلاب اسلامي ايران
تاریخ :22 بهمن ,1395 11:38 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : رویداد های 21 بهمن 1357
تاریخ :21 بهمن ,1395 10:10 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : Jules Bianchi dies
تاریخ :20 بهمن ,1395 7:52 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد
تاریخ :19 بهمن ,1395 5:01 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مذاکرات تلفنی و پاسخ مثبت ستاره استقلال به پیشنهاد جدیدش
تاریخ :19 بهمن ,1395 9:23 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : رویدادهای 18 بهمن
تاریخ :18 بهمن ,1395 8:40 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : رویدادهای 17 بهمن ماه 1357
تاریخ :17 بهمن ,1395 1:22 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : رویدادهای 16 بهمن
تاریخ :16 بهمن ,1395 11:09 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : آخرین دایناسورها
تاریخ :15 بهمن ,1395 8:41 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : سه شنبه گذشته یک پیرزن برای خرید بیرون رفت
تاریخ :14 بهمن ,1395 3:29 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : رویدادهای 13 بهمن 1357
تاریخ :13 بهمن ,1395 11:18 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : دهه فجر مبارک باد
تاریخ :12 بهمن ,1395 4:58 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : آخر در این دنیا ما جاودانه نیستیم
تاریخ :12 بهمن ,1395 9:04 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : وقتی که به دنیا آمدی، تو گریه می کردی
تاریخ :11 بهمن ,1395 9:27 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : من نمی گویم هرگز نباید در نگاه اول عاشق شد
تاریخ :10 بهمن ,1395 8:46 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : گاهی در زندگی دلتان به قدری برای کسی تنگ می شود
تاریخ :9 بهمن ,1395 5:16 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : رویا های شیرین حقیقت نمی یابند و به خاطر همین شیرینند
تاریخ :8 بهمن ,1395 8:38 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : جک و لوبیای سحرآمیز
تاریخ :7 بهمن ,1395 11:00 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : دگرباره تو را در ساحت مقدس عشق از کف می دهم
تاریخ :6 بهمن ,1395 9:48 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : بارها از خودم پرسیده ام
تاریخ :5 بهمن ,1395 10:15 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : زیره به کرمان بردن
تاریخ :4 بهمن ,1395 10:13 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : شعری از وِرونیکا توشنُوا
تاریخ :3 بهمن ,1395 9:01 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : جوک های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی
تاریخ :2 بهمن ,1395 11:20 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : خبرهاییكه از شخصی به شخص دیگر منتقل میشود
تاریخ :1 بهمن ,1395 10:36 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : 10 اصطلاح که زیاد در زبان آلمانی مورد استفاده قرار میگیرد
تاریخ :30 دي ,1395 5:01 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ضرب المثل های زیبا به زبان فرانسوی
تاریخ :29 دي ,1395 8:06 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد.
تاریخ :28 دي ,1395 1:43 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ریش کسی را فیلسوف نمی کند
تاریخ :28 دي ,1395 1:41 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : سال نو میلادی 2017
تاریخ :12 دي ,1395 12:58 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : Solar Panels Now So Cheap Manufacturers Probably Selling at Loss
تاریخ :12 دي ,1395 10:41 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : آثار وودی آلن به زبان انگلیسی صحنه‌خوانی می‌شود
تاریخ :11 دي ,1395 11:58 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : شرکت 5300 قرآن ‌آموز زابل در طرح تربیت حافظان قرآن
تاریخ :11 دي ,1395 11:57 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : چرا متولد شدم و رشد کردم
تاریخ :10 دي ,1395 8:46 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : متن های زیبا به زبان فرانسه
تاریخ :9 دي ,1395 9:56 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : داستان آلمانی ادونت همراه با ترجمه فارسی
تاریخ :8 دي ,1395 9:34 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : وقتی کسی نمی تواند از طلا چشم پوشی کند
تاریخ :7 دي ,1395 11:13 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : گاهی اوقات سیاست مانند دستور زبان است
تاریخ :7 دي ,1395 11:13 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه متون و ایجاد پل ارتباطی مناسب بین دو بستر مفهومی
تاریخ :6 دي ,1395 11:18 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : گوگل باگ حیاتی ویندوز را فاش کرد – مایکروسافت خوشحال نیست.
تاریخ :6 دي ,1395 11:13 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : معنی کریسمس به انگلیسی
تاریخ :5 دي ,1395 9:51 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : داستان زیبای جشن کریسمس چیست
تاریخ :5 دي ,1395 9:46 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : جشن کریسمس چیست؟
تاریخ :4 دي ,1395 3:30 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : تاریخچه جشن کریسمس
تاریخ :4 دي ,1395 3:27 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : هیچ کلمه ای در زبان انگلیسی، هم قافیه ی کلمه ی month نیست !
تاریخ :3 دي ,1395 2:42 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : Dollar hits fresh 14-year high, yen slides
تاریخ :2 دي ,1395 10:10 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مطالبی در مورد فصل های سال
تاریخ :1 دي ,1395 5:46 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : Bjorn Borg
تاریخ :1 دي ,1395 12:04 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : شب یلدا
تاریخ :30 آذر ,1395 11:53 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ایام هفته
تاریخ :29 آذر ,1395 9:44 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : فال روزانه در روز 29 آذر 1395
تاریخ :29 آذر ,1395 9:39 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : 29 آذر روز ولنتاین ایرانی ها ....
تاریخ :29 آذر ,1395 9:33 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : در هر کجایی که هستید مرکز ترجمه STC در خدمت شماست
تاریخ :28 آذر ,1395 12:47 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : همشهریان گرامی ،دانشجویان عزیز ، استادان ارجمند دانشگاه ها
تاریخ :28 آذر ,1395 12:46 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : با مرکز ترجمه STC همکاری کنید و پورسانت دریافت نمایید
تاریخ :23 آذر ,1395 10:28 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : دانشجویان عزیز نیاز به ترجمه دارید ما را فراموش نکید
تاریخ :23 آذر ,1395 10:24 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مرکز ترجمه STC
تاریخ :23 آذر ,1395 10:21 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : تخفیف ویژه ترجمه متون تخصصی و دانشگاهی
تاریخ :23 آذر ,1395 10:18 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : اگر نیاز به ترجمه دارید
تاریخ :23 آذر ,1395 10:12 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : به تعدادی مترجم حرفه ای غیر حضوری
تاریخ :22 آذر ,1395 5:03 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ارائه کلیه مشاوره های لازم به شما در امور انواع ترجمه
تاریخ :22 آذر ,1395 5:02 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مرکز ترجمه STC آماده همکاری با کافی نت های سراسر کشور
تاریخ :22 آذر ,1395 4:59 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مرکز ترجمه STC با گردآوری تعدادی زیادی از مترجمان تخصصی
تاریخ :22 آذر ,1395 4:56 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : آب بنگلادش ممکن است هنوز ناسالم باشد
تاریخ :21 آذر ,1395 9:00 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : سردمداران ناشایست ترسشان از ناکارآمدیشان نیست
تاریخ :20 آذر ,1395 5:20 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : عرضه امضای آرمسترانگ برای فروش
تاریخ :20 آذر ,1395 10:17 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مارادونا؛ مربی بحث انگیز آرژانتین
تاریخ :20 آذر ,1395 10:14 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : Thailand has a new king
تاریخ :17 آذر ,1395 10:15 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : Jules Bianchi dies
تاریخ :16 آذر ,1395 8:57 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : تخفیف ویژه به مناسب روز دانشجو
تاریخ :15 آذر ,1395 9:38 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : The cars which Barcelona players have chosen from Audi
تاریخ :14 آذر ,1395 9:43 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : آغاز قدرتمند «فروشنده» در فصل جوایز سینمایی
تاریخ :11 آذر ,1395 9:39 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : برخورد قطار باری با یک عابر پیاده در اندیمشک به مرگ وی منجر شد
تاریخ :11 آذر ,1395 9:33 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : شهادت امام رضا(ع) تسلیت باد
تاریخ :9 آذر ,1395 3:07 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مرد خوشبختی که صاحب 100 کیلو طلا شد!
تاریخ :8 آذر ,1395 2:43 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : رحلت پیغام دار آخرین، خاتم نبوت را نگین
تاریخ :7 آذر ,1395 4:02 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : زهره برزگر به نشان طلا دست یافت
تاریخ :7 آذر ,1395 9:27 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : New HIV vaccine trial, the first in years, to begin
تاریخ :6 آذر ,1395 8:20 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : Can a cage home be luxurious
تاریخ :6 آذر ,1395 8:15 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : Iranian fencers at crest in Thailand open championship
تاریخ :4 آذر ,1395 11:29 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : سوالات و جملات پر کاربرد در زمان بیماری و مراجع به دکتر
تاریخ :3 آذر ,1395 9:22 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : man findd gold coins
تاریخ :2 آذر ,1395 11:10 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : shoes in pairs
تاریخ :2 آذر ,1395 11:07 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : آیا میدانستید که: صدای اردک اکو ندارد وهیچکس هم دلیل آنرا نمیداند؟
تاریخ :1 آذر ,1395 10:55 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : اخبار جدید
تاریخ :1 آذر ,1395 10:50 ق.ظ
 بیشتر

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 

ورود کاربران

نام کاربری
رمز عبور

 
عبارت درون کادر

کلیه حقوق این سایت برای مرکز ترجمه STC محفوظ است