• آقای زارع متن شما در حال ترجمه می باشد 96.7.25
  • خانم حقیقی متن شما قیمت گذاری گردید. 96.7.25
  • آقای امیری متن شما در حال ترجمه می باشد .96.7.25
  • آقای بهرامی متن شما در حال ترجمه می باشد .96.7.24
  • آقای برازجانی متن شما در حال ترجمه می باشد. 96.7.24
  • خانم حسین آبادی متن شما در حال ترجمه می باشد.96.7.25
  • خانم توکل پور متن شما در حال ترجمه می باشد . 96.7.25
 
 

عنوان خبر : می خواستم عملکردم را بسنجم (البته با ترجمه)
تاریخ :10 خرداد ,1396 9:32 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : اگر ترجمه مقاله تخصصی دارید ما را فراموش نکنید ؟
تاریخ :8 خرداد ,1396 11:36 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ماهی از سر گنده گردد، نی ز دُم
تاریخ :8 خرداد ,1396 11:35 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : سخنان زیبا از ویلیام شکسپیر به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی
تاریخ :7 خرداد ,1396 10:18 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : اگر ترجمه دارید ما را فراموش نکنید
تاریخ :7 خرداد ,1396 10:13 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : یک ازدواج خوب ازدواجی است که در آن زن کور و مرد کر باشد
تاریخ :6 خرداد ,1396 1:42 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه و ویرایش مقالات دانشگاهی و دانشجویی
تاریخ :6 خرداد ,1396 1:39 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : اشتیاق و علاقه پایه تمام پیشرفت هاست.
تاریخ :6 خرداد ,1396 11:07 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی و عمومی و دانشگاهی
تاریخ :5 خرداد ,1396 9:02 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : چقدر راجع به رمضان می دانید؟
تاریخ :5 خرداد ,1396 8:54 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : اندیشه نمی تواند سالم باشدمگر اینکه از ثروت گذشتگان بهره مند گردد
تاریخ :4 خرداد ,1396 6:39 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی رشته های مهندسی
تاریخ :4 خرداد ,1396 6:36 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : شب تاریك و بیم موج و گردابى چنین هایل
تاریخ :3 خرداد ,1396 6:30 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه و ویرایش مقالات ISI
تاریخ :3 خرداد ,1396 6:28 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی رشته مهندسی عمران
تاریخ :2 خرداد ,1396 6:44 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : اما… گذشت سادگی نیست، فراموشی نیست
تاریخ :2 خرداد ,1396 6:43 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : سه قدرت بر جهان حکومت می‌کند
تاریخ :1 خرداد ,1396 6:37 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه و ویرایش متون دانشجویی
تاریخ :1 خرداد ,1396 6:35 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : يك شبي با ياد تو بدرودخواهم گفت و رفت خاطراتت را به جوي آب خواهم گفت و رفت
تاریخ :31 ارديبهشت ,1396 6:40 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه پروژه های مهندسی شرکتها
تاریخ :31 ارديبهشت ,1396 6:38 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مرد : عجيب است ... نميدانم امشب مرا چه ميشود ... گويي براي اولين بار مي بينمت
تاریخ :29 ارديبهشت ,1396 7:40 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی پزشکی ، مهندسی و ISI
تاریخ :29 ارديبهشت ,1396 7:38 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : Love and Time
تاریخ :28 ارديبهشت ,1396 8:08 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی رشته مهندسی الکترونیک
تاریخ :28 ارديبهشت ,1396 8:00 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست
تاریخ :27 ارديبهشت ,1396 10:34 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی رشته مهندسی معماری
تاریخ :27 ارديبهشت ,1396 10:32 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : با اولین فیش حقوق‌تان برای زمان بازنشستگی پول ذخیره کنید.
تاریخ :26 ارديبهشت ,1396 8:51 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی رشته تربیت بدنی
تاریخ :26 ارديبهشت ,1396 8:47 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه قرارداد و پروژه های مهندسی
تاریخ :25 ارديبهشت ,1396 8:43 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : صدا کن مرا
تاریخ :25 ارديبهشت ,1396 8:41 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ایده های پر از تعصب
تاریخ :24 ارديبهشت ,1396 9:11 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی رشته حقوق
تاریخ :24 ارديبهشت ,1396 9:05 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی و مهندسی
تاریخ :23 ارديبهشت ,1396 8:41 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : خدایا با من حرف بزن.و پرنده ای شروع به آواز خواندن کرد
تاریخ :23 ارديبهشت ,1396 8:40 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : فلورانس نایتینگل
تاریخ :22 ارديبهشت ,1396 8:54 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه رزومه
تاریخ :22 ارديبهشت ,1396 8:51 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه پزشکی و ترجمه مهندسی
تاریخ :21 ارديبهشت ,1396 10:12 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : چقدر شايسته ايم؟
تاریخ :21 ارديبهشت ,1396 10:11 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : داستان کوهستان با ترجمه انگلیسی
تاریخ :20 ارديبهشت ,1396 8:34 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه و ویرایش مقالات تخصصی رشته های مهندسی
تاریخ :20 ارديبهشت ,1396 8:27 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مری یک دختر انگلیسی بود اما در رم زندگی می کرد.
تاریخ :19 ارديبهشت ,1396 8:45 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی ISI
تاریخ :19 ارديبهشت ,1396 8:41 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : "سرنوشت خود مشخص خواهد کرد".
تاریخ :18 ارديبهشت ,1396 8:44 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی مقالات رشته مهندسی شیمی
تاریخ :18 ارديبهشت ,1396 8:41 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مرد جوانی از سقراط رمز موفقیت را پرسید
تاریخ :17 ارديبهشت ,1396 8:46 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی رشته پزشکی و رشته شیمی
تاریخ :17 ارديبهشت ,1396 8:40 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : وقتی 15 سالت بود و من بهت گفتم
تاریخ :16 ارديبهشت ,1396 9:21 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی رشته مهندسی مکانیک
تاریخ :16 ارديبهشت ,1396 9:09 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : دوست داشتن در مقابل استفاده كردن
تاریخ :15 ارديبهشت ,1396 9:38 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی رشته مهندسی برق و الکترونیک
تاریخ :15 ارديبهشت ,1396 9:33 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : بالاترین درجه عقل، خودشناسی است.
تاریخ :14 ارديبهشت ,1396 9:31 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی زشته های مهندسی و پزشکی
تاریخ :14 ارديبهشت ,1396 9:28 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی رشته مدیریت
تاریخ :13 ارديبهشت ,1396 8:35 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : پنجشنبه مقدس
تاریخ :13 ارديبهشت ,1396 8:34 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : موفقیت و سقراط
تاریخ :12 ارديبهشت ,1396 10:00 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه دانشجویی و ترجمه دانشگاهی
تاریخ :12 ارديبهشت ,1396 9:57 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات پزشکی و ترجمه مقالات عمرانی
تاریخ :11 ارديبهشت ,1396 9:14 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : 60 سخـن حکیـمانه از بـزرگان
تاریخ :11 ارديبهشت ,1396 9:12 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : بيل به وي گفت: ديگه چي مي‌خواهي؟
تاریخ :10 ارديبهشت ,1396 12:35 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه کتاب و ترجمه مقالات تخصصی
تاریخ :9 ارديبهشت ,1396 10:39 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ایده های پر از تعصب!!!
تاریخ :9 ارديبهشت ,1396 10:37 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : آن ره که من آمدم کدامست ای دل
تاریخ :8 ارديبهشت ,1396 9:08 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی پزشکی و مهندسی
تاریخ :8 ارديبهشت ,1396 9:05 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه پروژه های مهندسی شرکتها
تاریخ :7 ارديبهشت ,1396 10:25 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران / کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران
تاریخ :7 ارديبهشت ,1396 10:21 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : شب تاریك و بیم موج و گردابى چنین هایل
تاریخ :6 ارديبهشت ,1396 9:53 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه قرارداد های شرکتها
تاریخ :6 ارديبهشت ,1396 9:49 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : طایر قدسم و از دام جهان برخیزم
تاریخ :5 ارديبهشت ,1396 11:19 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : اگر آن ترک شیرازی بـه دسـت آرد دل ما را
تاریخ :4 ارديبهشت ,1396 10:48 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه و ویرایش مقالات تخصصی و ISI
تاریخ :3 ارديبهشت ,1396 8:52 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه غزل حافظ به انگلیسی
تاریخ :2 ارديبهشت ,1396 10:47 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه و ویرایش متون دانشجویی
تاریخ :1 ارديبهشت ,1396 7:23 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : (پروردگارا) مرا از دست آن کس رها کن که حقیقت را نمی گوید
تاریخ :1 ارديبهشت ,1396 7:22 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی رشته علوم انسانی
تاریخ :31 فروردين ,1396 11:01 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : اگه از ياد تو رفتم… اگه از ياد تو رفتم اگه رفتي
تاریخ :31 فروردين ,1396 10:59 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی رشته مدیریت
تاریخ :30 فروردين ,1396 9:04 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : از دنیای شما سه چیز را دوست دارم
تاریخ :30 فروردين ,1396 9:01 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : جملات روزمره به زبان روسی
تاریخ :29 فروردين ,1396 8:39 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه وبسایت - بروشور - کاتالوگ
تاریخ :28 فروردين ,1396 9:11 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : من هرگز كفش اندازه پاهام پيدا نميكنم
تاریخ :28 فروردين ,1396 9:06 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : داستان شنل قرمزی به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی
تاریخ :27 فروردين ,1396 8:46 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی رشته پزشکی
تاریخ :27 فروردين ,1396 8:42 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی رشته مهندسی عمران
تاریخ :26 فروردين ,1396 8:27 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : یه دوست، فردی هست که آهنگ قلبت رو می دونه
تاریخ :26 فروردين ,1396 8:24 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات و ترجمه متون دانشجویی و دانشگاهی
تاریخ :25 فروردين ,1396 9:06 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : آقای جونز چند روز تعطیل در پیش داشت ، پس با خود گفت
تاریخ :25 فروردين ,1396 9:03 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : جان با مادرش در یک خانه‌ی تقریبا بزرگی زندگی می‌کرد،
تاریخ :24 فروردين ,1396 10:20 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : به تعدادی مترجم کاملا حرفه ای و تخصصی فارسی به انگلیسی نیازمندیم
تاریخ :24 فروردين ,1396 10:15 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه و ویرایش مقالات تخصصی و ISI
تاریخ :24 فروردين ,1396 10:14 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : داستان چوپان دروغ‌گو (انگلیسی - فارسی)
تاریخ :23 فروردين ,1396 8:49 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی مقالات ISI
تاریخ :23 فروردين ,1396 8:45 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : استخدام مترجم
تاریخ :23 فروردين ,1396 8:44 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : استخدام مترجم کاملا حرفه ای فارسی به انگلیسی (غیر حضوری )
تاریخ :22 فروردين ,1396 10:26 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات و ترجمه پروژه های دانشجویی
تاریخ :22 فروردين ,1396 10:23 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : داستان انگلیسی عشق و زمان
تاریخ :22 فروردين ,1396 10:19 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی متون و مقالات دانشجویی و دانشگاهی
تاریخ :21 فروردين ,1396 8:35 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : به تعدادی مترجم حرفه ای و تخصصی فارسی به انگلیسی غیر حضوری نیازمند است
تاریخ :21 فروردين ,1396 8:34 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : السلام علیک یا علی بن ابی طالب (ع)
تاریخ :21 فروردين ,1396 8:24 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : داستان سرباز باهوش ( فارسی و انگلیسی )
تاریخ :20 فروردين ,1396 8:15 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : استخدام مترجم کاملا حرفه ای (غیر حضوری )
تاریخ :20 فروردين ,1396 8:10 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی مهندسی و پزشکی
تاریخ :20 فروردين ,1396 8:09 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : اگه از یاد تو رفتم… اگه از یاد تو رفتم اگه رفتی تو زدستم اگه یاد دیگرونی
تاریخ :19 فروردين ,1396 9:12 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات دانشجویی,ترجمه مقالات تخصصی,ترجمه متون دانشجویی
تاریخ :19 فروردين ,1396 9:08 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : استخدام مترجم کاملا حرفه ای و تخصص کامل در ترجمه (غیر حضوری )
تاریخ :19 فروردين ,1396 9:06 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : دو پيرمرد با شخصيت در يك خيابان آرام در پاريس زندگي مي‌كردند
تاریخ :18 فروردين ,1396 10:06 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات پزشکی و مهندسی ، ترجمه پروژه های مهندسی
تاریخ :18 فروردين ,1396 9:59 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : استخدام مترجم حرفه ای (غیر حضوری )
تاریخ :18 فروردين ,1396 9:57 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی و ISI و ترجمه متون دانشجویی
تاریخ :17 فروردين ,1396 9:26 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : در اینجا به مکالمه زبان انگلیسی در یک مغازه و هنگام خرید می پردازیم:
تاریخ :17 فروردين ,1396 9:25 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه متون و مقالات دانشجویی و دانشگاهی
تاریخ :16 فروردين ,1396 8:34 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : دو سرباز در يك پادگان بودند
تاریخ :16 فروردين ,1396 8:32 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات دانشجویی
تاریخ :15 فروردين ,1396 8:38 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی
تاریخ :15 فروردين ,1396 8:36 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات دانشگاهی و تخصصی
تاریخ :14 فروردين ,1396 8:57 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : گربه و زنگوله
تاریخ :14 فروردين ,1396 8:56 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه و ویرایش مقالات تخصصی و دانشجویی
تاریخ :13 فروردين ,1396 9:48 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : جان با مادرش در یک خانه‌ی تقریبا بزرگی زندگی می‌کرد
تاریخ :13 فروردين ,1396 9:46 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات دانشگاهی و دانشجویی و پزشکی
تاریخ :12 فروردين ,1396 12:22 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : خروس، اردک و پری دریایی
تاریخ :12 فروردين ,1396 12:20 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه پروژه های مهندسی شرکتها
تاریخ :11 فروردين ,1396 10:47 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : جک و لوبیای سحرآمیز
تاریخ :11 فروردين ,1396 10:46 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی مقالات و ترجمه متون دانشجویی و دانشگاهی
تاریخ :10 فروردين ,1396 8:29 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : جوجه اردک زشت
تاریخ :10 فروردين ,1396 8:27 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی isi و ویرایش مقالات تخصصی
تاریخ :9 فروردين ,1396 9:41 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : توده های مرتعش زنبور
تاریخ :9 فروردين ,1396 9:39 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی و متون دانشگاهی
تاریخ :8 فروردين ,1396 9:18 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : خانم جوانی در سالن انتظار فرودگاهی بزرگ منتظر اعلام برای سوار شدن به هواپیما بود..
تاریخ :8 فروردين ,1396 9:17 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه فرانسوی به فارسی
تاریخ :7 فروردين ,1396 9:36 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : عشق بدون مرز
تاریخ :7 فروردين ,1396 9:33 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات مهندسی و دانشجویی و پزشکی و ISI
تاریخ :6 فروردين ,1396 9:13 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : دو پيرمرد با شخصيت در يك خيابان آرام در پاريس زندگي مي‌كردند
تاریخ :6 فروردين ,1396 9:11 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات مهندسی و دانشجویی و پزشکی
تاریخ :5 فروردين ,1396 10:24 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : اسحاق نیوتن
تاریخ :5 فروردين ,1396 10:21 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه و ویرایش مقالات تخصصی پزشکی
تاریخ :4 فروردين ,1396 9:18 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : عاشقانه همراه من گام بردار
تاریخ :4 فروردين ,1396 9:17 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه کتاب و سایت
تاریخ :3 فروردين ,1396 5:01 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : عذاب شکست
تاریخ :3 فروردين ,1396 4:59 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی و دانشگاهی
تاریخ :2 فروردين ,1396 1:30 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : کتابخانه‌ی مخفی
تاریخ :2 فروردين ,1396 1:29 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی
تاریخ :1 فروردين ,1396 8:58 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : فلیکس بی‌باک
تاریخ :1 فروردين ,1396 8:57 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه انگلیسی به فارسی ،ترجمه فارسی به انگلیسی
تاریخ :30 اسفند ,1395 10:19 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : تفسیر دعای تحویل سال نو 96 :
تاریخ :30 اسفند ,1395 10:17 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه و ویرایش متون دانشجویی و تخصصی
تاریخ :29 اسفند ,1395 9:37 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : زندگینامه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
تاریخ :29 اسفند ,1395 9:35 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه فارسی به انگلیسی
تاریخ :28 اسفند ,1395 8:37 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : حقوق ربات‌ها
تاریخ :28 اسفند ,1395 8:36 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه انگلیسی به فارسی
تاریخ :27 اسفند ,1395 8:33 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : هدايايي براي مادر
تاریخ :27 اسفند ,1395 8:32 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه پروژه های مهندسی شرکتها
تاریخ :26 اسفند ,1395 10:19 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : بردگی کودکان
تاریخ :26 اسفند ,1395 10:18 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه متون دانشگاهی و مقالات تخصصی
تاریخ :25 اسفند ,1395 8:43 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ناجی مادران
تاریخ :25 اسفند ,1395 8:39 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مرکز ترجمه STC به تعدادی مترجم حرفه ای و تخصصی فارسی به انگلیسی غیر حضوری نیازمند است
تاریخ :24 اسفند ,1395 8:45 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه و تدوین کتاب
تاریخ :24 اسفند ,1395 8:45 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : موفقیت یعنی ۹۹ درصد شکست
تاریخ :24 اسفند ,1395 8:43 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه تخصصی مقالات و کتب و متون دانشگاهی
تاریخ :23 اسفند ,1395 9:15 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : به تعدادی مترجم حرفه ای و تخصصی فارسی به انگلیسی غیر حضوری نیازمند است
تاریخ :23 اسفند ,1395 9:13 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : درون حصار
تاریخ :23 اسفند ,1395 9:12 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : بازگردانده شدن آثار تاریخی ایران از آلمان
تاریخ :23 اسفند ,1395 8:58 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : به تعدادی مترجم حرفه ای و تخصصی فارسی به انگلیسی غیر حضوری نیازمند است
تاریخ :22 اسفند ,1395 10:13 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه وبسایت - بروشور - کاتالوگ
تاریخ :22 اسفند ,1395 10:09 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : حمله موجودات فضایی
تاریخ :22 اسفند ,1395 10:07 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : آیا انسان می‌تواند تغییر کند؟
تاریخ :21 اسفند ,1395 9:36 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه و ویرایش متون دانشجویی
تاریخ :21 اسفند ,1395 9:32 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مرکز ترجمه STC به تعدادی مترجم حرفه ای و تخصصی فارسی به انگلیسی غیر حضوری نیازمند است
تاریخ :21 اسفند ,1395 9:31 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : ترجمه مقالات تخصصی پزشکی ، مهندسی و ISI
تاریخ :20 اسفند ,1395 9:37 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : زندگی یا مرگ؟
تاریخ :20 اسفند ,1395 9:33 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : آستینهایت را بالا بزن
تاریخ :19 اسفند ,1395 5:50 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : انسانی شریف یا یک دزد دریای
تاریخ :18 اسفند ,1395 12:06 ب.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : می خواستم عملکردم را بسنجم ( با ترجمه)
تاریخ :17 اسفند ,1395 8:42 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : پروانه و پيله كرم ابريشم
تاریخ :16 اسفند ,1395 8:31 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : مقصد زندگی (با ترجمه)
تاریخ :15 اسفند ,1395 8:25 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : زمانی ،پسربچه ای بود که رفتار بدی داشت
تاریخ :14 اسفند ,1395 11:14 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : يكي از پاهاي هري از ديگري بزرگ تر بود
تاریخ :13 اسفند ,1395 8:33 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : زندگینامه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
تاریخ :11 اسفند ,1395 11:52 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : گفتگو با خدا اثر رابیندرانات تاگور
تاریخ :10 اسفند ,1395 8:51 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : راز سکه‌ی گم‌شده
تاریخ :9 اسفند ,1395 8:27 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : نا خدای هوشیار یک کشتی کوچک مجبور بود
تاریخ :8 اسفند ,1395 9:41 ق.ظ
 بیشتر
عنوان خبر : عبارات و اصطلاحات آلمانی
تاریخ :7 اسفند ,1395 9:22 ق.ظ
 بیشتر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 

ورود کاربران

نام کاربری
رمز عبور

 
عبارت درون کادر

کلیه حقوق این سایت برای مرکز ترجمه STC محفوظ است