• آقای زارع متن شما در حال ترجمه می باشد 96.7.25
  • خانم حقیقی متن شما قیمت گذاری گردید. 96.7.25
  • آقای امیری متن شما در حال ترجمه می باشد .96.7.25
  • آقای بهرامی متن شما در حال ترجمه می باشد .96.7.24
  • آقای برازجانی متن شما در حال ترجمه می باشد. 96.7.24
  • خانم حسین آبادی متن شما در حال ترجمه می باشد.96.7.25
  • خانم توکل پور متن شما در حال ترجمه می باشد . 96.7.25
 
 

 
Ordering Food in a Restaurant
Waitress: Good evening, are you ready to order?
Laura: Can you give us a few more minutes?
Emily: What are today’s specials?
Waitress: Today we have vegetarian lasagna, New York strip steak, and baked salmon with a creamy herb sauce.
Emily: That sounds good – I’ll have the salmon.
Waitress: That comes with a choice of rice, baked potato, or french fries.
Emily: Baked potato, please.
Waitress: And for you, ma’am?
Laura: I’ll have the grilled chicken and a small caesar salad.
Waitress: Anything to drink?
Laura: Two glasses of red wine, please.
Waitress: OK. I’ll be back with your drinks in a minute.
Waitress: Here you go! Can I get you anything else?
Laura: Yes, could you bring us some ketchup?
Waitress: Sure!
Waitress: Would you like to see the dessert menu?
Emily: No, thanks. Could we have the check please?
 
ترجمه - دارالترجمه - مرکز ترجمه - ترجمه در شیراز - شیراز ترجمه - شیراز آنلاین ترجمه - ترجمه آنلاین شیراز - مرکز ترجمه شیراز - دارالترجمه فارس - مرکز ترجمه فارس - موسسه ترجمه فارس - دانشگاه فارس - دانشجویان فارس - استان فارس 
تاریخ درج خبر:16 مرداد ,1396 9:55 ق.ظ

 

ورود کاربران

نام کاربری
رمز عبور

 
عبارت درون کادر

کلیه حقوق این سایت برای مرکز ترجمه STC محفوظ است