• آقای اسماعیلی متن شما در حال ترجمه می باشد. 96.9.20
  • خانم ادریسی متن شما در حال ترجمه می باشد. 96.9.20
  • خانم شریف پور متن شما در حال ترجمه می باشد. 96.9.20
  • آقای شناسا متن شما در حال ترجمه می باشد. 96.9.20
  • خانم دهقانی متن شما در حال ترجمه می باشد .96.9.20
  • آقای ارشادی متن شما در حال ترجمه می باشد. 96.9.20
 
 

 
شش راه برای قدم برداشتن به سوی آینده ای بهتر: یاد بگیرید تا تغییرات و نقاط ضعفتان را بپذیرید. اگر احتیاج به کمک دارید درخواست کمک کنید. مستقیما با مشکلات خود درآمیزید. اشتباهات خود رابپذیرید. مسئولیت کامل خود را به عهده بگیرید. واقعیت را بگوئید مخصوصا به خودتان
۶ways for better future: learn to accept changes and your inabilities, if you need help call help, fight with your problems straightly, accept your mistakes, take responsibility of yourself completely, and tell the fact especially to yourself.
 
ترجمه - ترجمه مقالات - ترجمه متون - ترجمه دانشجویی - ترجمه دانشگاهی - ترجمه نامه اداری - ترجمه چکیده - موسسه ترجمه ماهشهر - دارالترجمه ماهشهر - مرکز ترجمه ماهشهر - ترجمه آنلاین ماهشهر - دانشگاه ماهشهر -ترجمه دانشگاه ماهشهر - ترجمه دانشجویی ماهشهر - ماهشهر - دانشگاه ماهشهر - شرکت بازرگانی ماهشهر
تاریخ درج خبر:15 مرداد ,1396 10:03 ق.ظ

 

ورود کاربران

نام کاربری
رمز عبور

 
عبارت درون کادر

کلیه حقوق این سایت برای مرکز ترجمه STC محفوظ است