• آقای اسماعیلی متن شما در حال ترجمه می باشد. 96.9.20
  • خانم ادریسی متن شما در حال ترجمه می باشد. 96.9.20
  • خانم شریف پور متن شما در حال ترجمه می باشد. 96.9.20
  • آقای شناسا متن شما در حال ترجمه می باشد. 96.9.20
  • خانم دهقانی متن شما در حال ترجمه می باشد .96.9.20
  • آقای ارشادی متن شما در حال ترجمه می باشد. 96.9.20
 
 

 
“Everyday, think as you wake up, today I am fortunate to be alive, I have a precious human life, I am not going to waste it. I am going to use all my energies to develop my self, to expand my heart out to others…” – Dalai Lama
 
“هر روز، وقتی که بیدار می شوید فکر می کنید که، امروز خوش شانسم که زنده ام، یک زندگی باارزش دارم، قصد ندارم آن را تلف کنم. من می خواهم همه انرژی خود را برای پیشرفت خودم و برای باز کردن قلبم به دیگران و باز کردن قلبم برای دیگران (منظور: محبت کردن) استفاده کنم.… “- دالایی لاما : لقبی است که به رهبر دینی بوداییان تبت داده می‌شود.
 
ترجمه - دارالترجمه - مرکز ترجمه - موسسه ترجمه - ترجمه آنلاین - ترجمه دانشجویی - ترجمه دانشگاهی - ترجمه مقالات - ترجمه متون - ترجمه عمومی - ترجمه تخصصی - ترجمه اردبیل - دارالترجمه اردبیل - موسسه ترجمه اردبیل - مرکز ترجمه اردبیل - ترجمه آنلاین اردبیل - دانشگاه اردبیل - دانشجویان اردبیل
تاریخ درج خبر:8 مرداد ,1396 2:53 ب.ظ

 

ورود کاربران

نام کاربری
رمز عبور

 
عبارت درون کادر

کلیه حقوق این سایت برای مرکز ترجمه STC محفوظ است